اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومیاندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی مهمترین دوره ای است که تمام کسانی که به نحوی با اندازه گیری سر و کار دارند می بایست طی کنند. تهیه شده در شرکت یکتا سنجش البرز

اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومیفیزیک، با آن همه زیبایی ریاضیاتی بعضی از پیچیده ترین و مجرد ترین نظریه هایش، نهایتا یک علم تجربی است. بنابراین کسانی که اندازه گیری های دقیق انجام می دهند باید استانداردهای مشترکی را بپذیرند تا بتوانند نتایج اندازه گیری هایشان را بر حسب آن ها بیان کنند. به این ترتیب نتایج هر آزمایشگاه را می توان به آزمایشگاه های دیگر ارائه داد و امکان تایید این نتایج را فراهم کرد.

کالیبراسیون چیست؟علم کالیبراسیون تعیین کننده تطابق با استانداردها است. به عبارتی می توان گفت به وسیله کالیبراسیون اندازه گیری و صحت و عملکرد صحیح وسیله اندازه گیری با مرجع و منبع تائید می شود. برای پاسخ به سوال " کالیبراسیون چیست ؟ " می توان گفت: مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص، میان نشاندهی یک دستگاه یا سیستم اندازه گیری و مقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه گیری حاصل می شود، رابطه ای برقرار می کند. به زیان ساده تر، کالیبراسیون مقایسه نشاندهی دستگاه تحت کالیبره (مقدار مجهول) با نشاندهی دستگاه استاندارد(مرجع با مقدار معلوم) در شرایط مشخص (دما،رطوبت، فشار اتمسفر، زمان، روش کار و ...) جهت بدست آوردن خطا (خطای سیستماتیک+خطای تصادفی) می باشد.

نمونه گزارش گواهی کالیبراسیوناندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی

آزمایشگاه کالیبراسیون بر اساس شرایط ، تجهیزات و تخصصی که دارند از طرف سازمان ملی استاندارد، تایید صلاحیت می شوند. به هر موضوع فعالیت آزمایشگاه یک اسکوپ کاری (دامنه کاری) گفته می شود. آزمایشگاه ها فقط مجازند در دامنه کاری تایید صلاحیت شده از نام سازمان تایید صلاحیت کننده در گزارش ها و تبلیغات خود استفاده کنند.

نموه گواهینامه تایید صلاحیت یک آزمایشگاه کالیبراسیوناندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی

اهمیت یادگیری اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی مهمترین دوره ای است که تمام کسانی که به نحوی با اندازه گیری سر و کار دارند می بایست طی کنند. معمولا متخصصان در صنعت و آزمایشگاه ها زمان بسیاری را صرف تحلیل و یادگیری موضوعات تخصصی کرده در حالی که زمانی را برای کسب دانش در خصوص مفاهیم بنیادی اندازه شناسی در نظر نمی گیرند. مرجع اصلی تهیه این مطلب آموزشی استاندارد ملی بسیار پر مفهوم 4723 تحت عنوان "واژه نامه اندازه شناسی، مفاهیم پایه عمومی و اصطلاحات مربوط" می باشد. گرچه، بعلت پیچیده بودن این استاندارد که به مفاهیم بنیادی اندازه شناسی رسیدگی می کند، در ارائه مطلب ساده سازی هایی در آن انجام شده است. کارشناسان و متخصصان در صورت تمایل به انجام کار تخصصی و کسب اطلاعات تکمیلی، می بایست به اصل استاندارد مراجعه بفرمایند.

اهمیت مفاهیم آماری

با توجه به اینکه در اندازه گیری با اعداد سر و کار داریم، توصیه اکید است که قبلا در مورد مفاهیم آماری علم کافی بدست آوریم. آمار و کاربرد آن، جزو لاینفک علم اندازه شناسی است در این راه نرم افزار اکسل Excel و استفاده و یادگیری آن کمک شایانی به ثبت و تحلیل نتایج اندازه گیری می نماید.

تهیه شده در شرکت یکتا سنجش البرز – زمستان 1398

تهیه، تدوین و تالیف : احسان اشکوب

www.ysa-lab.com