ابزار دقیق چیست؟

همانطور که در مقاله ی پیشین صحبت کردیم در کالیبراسیون تجهیزات، نیاز به یک ابزار دقیق، منبع و مرجع داریم تا میزان و مشخص کننده ی درصد خطای آن وسیله و یا تجهیزات باشد. در واقع همانطور که گفتیم در آزمایشگاه ها دو وسیله با یکدیگر اندازه گیری می شوند که در بین این دو وسیله یکی از آنها با وضعیتی مشخص و دیگری نامشخص و نامعلوم است. در واقع هدف از اندازه گیری این دو وسیله ی معلوم و نامعلوم نیز تعیین میزان خطای وسیله ی نامعلوم است. این یک تعریف کلی از ابزار دقیق است اما در این مقاله می خواهیم به طور کلی تری این ابزار را معرفی و بررسی کنیم تا علاقه مندان به این تخصص بیشتر با جزئیات کار کالیبراسیون در آزمایشگاه آشنایی پیدا کند.

کالیبراسیون

ابزار دقیق

این ابزار ها ادواتی هستند بر اساس نوع کمیت مورد نیاز انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند. این کمیت ها می تواند شامل: فشار، دما، دبی، سطح و غیره است. این ابزار دارای امکانات و آپشن هایی است نظیر: انواع سنسور(Sensor)، کنترلر(Controller)، رکوردر(Recorder)، ترنسمتر (Transmitter)، نشان دهنده می باشد. ابزار دقیق از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

1. کنترل

قبل از اضافه شدن این ویژگی و در اوایل شروع این صنعت کنترل به وسیله ی عوامل انسانی صورت می گرفت و شکل و فرآیند امروزی را نداشت. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور اداوات نیوماتیکی فرآیند کنترل دستخوش تغیرات شد. اما امروز دستگاه های کنترل کننده ی پیشرفته تری از قبیل کنترل کننده توزیع پذیر و کنترل کننده فازی این امکان را فراهم آورد تا نقش عوامل انسانی در کنترل محدود و کاهش یابد

2. اندازه گیری

همانطور که از اسم این بخش مشخص است وظیفه ی اندازه گیری بخش های مختلف را اندازه گیری می کند. این اندازه گیری ها شامل موارد: - اندازه گیری فشار - اندازه گیری درجه حرارت - اندازه گیری جریانات سیالات - اندازه گیری ارتفاع مایعات

3. محرک ها

محرک ها یا ادوات خروجی با قسمت کنترل در ارتباط است و سیگنال های خروجی را از کنترل کننده می گیرد و متناسب با آن سیگنال عمل می کند.

آزمایشگاه کالیبراسیون یکتا سنجش البرز