29 بهمن
ysa

مشکلات رایج در کالیبراسیون

آزمایشگاه های کالیبراسیون با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ رقابت در قرن حاضر مانند گذشته نبوده و جدا از تکنیک های تبلیغاتی،...
29 بهمن
ysa

تعاریف اصلی اندازه شناسی

خیلی از واژه ها، مثل طول و نیرو، در شمار واژه های روزمره اند. مثلا ممکن است گفته شود : “او...
29 بهمن
ysa

اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی

اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی مهمترین دوره ای است که تمام کسانی که به نحوی با اندازه گیری سر و کار...
29 بهمن
ysa

مولتی متر دیجیتال

مولتی متر دیجیتال در اندازه گیری و تست کاربرد دارد؛ اندازه گیری ولتاژ، آمپر، مقاومت الکتریکی، جریان، ظرفیت خازن، فرکانس، دما...
29 بهمن
ysa

کالیبراسیون دوره ای

ابزارآلاتی که نیاز به کالیبره دارند؛ با توجه به نحوه عملکرد و استفاده نیاز به تمدید دوره ای و تنظیمات در...
29 بهمن
ysa

ابزار دقیق چیست؟

همانطور که در مقاله ی پیشین صحبت کردیم در کالیبراسیون تجهیزات، نیاز به یک ابزار دقیق، منبع و مرجع داریم تا...
29 بهمن
ysa

کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون و تعاریف آن ” مقايسه ابزار و تجهیزات به وسیله ی یک منبع و مرجع دقیق و استاندارد آزمایشگاه جهت...