مرکز آموزش همکار سازمان ملی استاندارد ایران

شرکت یکتا سنجش البرز (با مسئولیت محدود)

مرکز آموزش همکار یکتا سنجش البرز مطابق زیر دوره های آموزشی مربوطه متناسب با درخواست مشتریان گرامی رادر محل آموزشگاه یکتاسنجش البرز و یا در محل مشتری برگزار می نماید. در پایان دوره آموزشی گواهینامه معتبر جهت گذراندن دوره آموزشی صادر می شود. کارشناسان محترم استاندارد که پروانه کارشناسی دارند و مدیران محترم کنترل کیفیت می توانند جهت گذراندن دوره های الزامی مربوطه از خدمات مرکز آموزش یکتاسنجش البرز استفاده نمایند.

تقویم آموزشی مصالح ساختمانی

تاییدیه مرکز آموزش

تقویم آموزشی کالیبراسیون